Szkolenia administracyjne a szkolenia biznesowe

Praca w administracji wymaga częstej aktualizacji wiedzy oraz przyswojenia nowych umiejętności, które nie tylko znacznie ją usprawnią, ale także pomogą w uniknięciu błędów, które mogłyby być nawet katastrofalne w skutkach. Z tego też powodu niezwykle ważne jest, aby pracownicy administracji państwowej czy publicznej kierowani byli na regularne szkolenia.

Szukasz sprawdzonych szkoleń? Sprawdź szkolenie administracja

Niestety często zdarza się, że pracodawca wysyła swych pracowników na zajęcia do firmy szkoleniowej, która mimo tego, że cieszy się dobrą opinią organizuje szkolenia stricte biznesowe, od których profesjonalne szkolenia administracji znacznie się różnią. Organizując szkolenia administracji pamiętać należy przede wszystkim o tym, że:

 • osoby na tych stanowiskach realizować mają misje publiczną i podejmować działania zgodne z obowiązującymi przepisami;
 • ich praca ma bezpośredni wpływ na wizerunek najwyższych organów państwowych;
 • pracują często bezpośrednio z petentami, którzy mogą być na wielu płaszczyznach problematyczni;
 • a także ich praca opiera się na ustawach, które podlegają częstym nowelizacją itd.

Mając na uwadze powyższe czynniki firma szkoleniowa organizująca szkolenia do administracji powinna skupić się w szczególności na:

 • szkoleniach z prawa i kodeksu pracy a także państwowych i unijnych przepisów;
 • szkolenia z zakresu funduszy unijnych;
 • szkoleniach z pracy z klientem, w tym klientem problematycznym;
 • szkoleniach z zakresu umiejętności personalnych i technologicznych.

Poszczególne tematy, jakie powinny być poruszane w trakcie szkoleń dla pracowników administracyjnych związane być powinny z umiejętnościami takimi, jak:

 • dobra organizacja pracy;
 • work-life balance;
 • radzenie sobie ze stresem, kontrola emocji;
 • praca pod presją czasu;
 • odnajdywanie się w sytuacjach konfliktowych, prowadzenie i zażegnywanie sporów;
 • sztuka prowadzenia rozmów;
 • mobbing i dyskryminacja;
 • praca na stanowiskach kierowniczych;
 • kontrola w administracji rządowej;
 • obsługa komputera;
 • pakiet Microsoft Office, praca w programie Excel;
 • HR – różne aspekty;
 • przeprowadzanie skutecznych rozmów kwalifikacyjnych;
 • efektywna praca zdalna i inne.

Należy pamiętać o tym, że szkolenia administracji różnią się od biznesowych szkoleń przede wszystkim tym, że pracownicy administracyjni występują w imieniu państwa, nie zaś komercyjnej placówki, muszą więc realizować zapisy ustaw i innych przepisów prawnych. Ich wiedza powinna być przy tym regularnie aktualizowana, ponieważ przepisy prawne podlegają częstym nowelizacjom.